Stage / BPV informatie

Beroeps Praktijk Vorming
In alle opleidingen van het Markiezaat College speelt het leren in de praktijk, binnen een erkend leerbedrijf een hele belangrijke rol. Daarnaast kan een student voor uw bedrijf ook een waardevolle rol vervullen. Stage wordt binnen het MBO ook wel Beroeps Praktijk Vorming genoemd, ofwel BPV. Binnen het beroepsonderwijs kennen we twee verschillende leerwegen met ieder hun eigen invulling met betrekking tot BPV.

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)  studenten gaan 5 dagen per week naar school en lopen gedurende de opleiding een aantal periodes stage. Het aantal stages, startmomenten en duur van de stages variëren per opleiding. In totaal gaat de student meer uren naar school dan naar een bedrijf.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) de student gaat gemiddeld 1 dag per week naar school en werkt als (leerling)werknemer minimaal 20 uur in een bedrijf. Hoe dit ingedeeld is kan per opleiding verschillen, maar de student brengt meer tijd door op een bedrijf dan op school.

Om 'leerbedrijf' te worden, dient uw bedrijf een 'erkend leerbedrijf' te zijn. Wat dat precies voor uw bedrijf betekent? Op SBB leest u er alles over.

BPV-bureau Uiteraard is een goede ondersteuning en coördinatie belangrijk binnen de BPV. Het BPV-bureau is hét aanspreekpunt voor studenten en bedrijven. Het BPV- bureau is gevestigd in het hoofdgebouw van het Markiezaat College. Telefonisch is het BPV-bureau bereikbaar via: 0164 281744 of per email via mcbpvbureau@rocwb.nl

Aanvraagformulier POK
Als een student een bedrijf gevonden heeft gevonden waar hij mag stagelopen of werken, dient het Aanvraagformulier POK ingevuld te worden (voorheen BPV-registratieformulier). De student dient dit formulier in te leveren bij het BPV-bureau en krijgt vervolgens de praktijkovereenkomst ter ondertekening thuis gestuurd.

Praktijkovereenkomst (POK)

Volgens de wet moet iedere student een ondertekende Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs hebben voordat hij mag starten met de BPV. Om een POK te kunnen laten maken moet eerst het Aanvraagformulier POK ingevuld zijn.