Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer

De Onderwijs- en Examenregeling noemen we ook wel kortweg OER. Voor iedere opleiding is een OER opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het onderwijs en de examens zijn ingericht, zodat jij als (aankomend) student je daar een goed beeld van kunt vormen.

Onderstaand vind je de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) per opleidingsjaar: