Studiebegeleiding

Een gedegen zorgstructuur voor optimaal onderwijs

Studiebegeleiding en -ondersteuning worden door het Markiezaat College intensief aangepakt en uitgevoerd volgens de richtlijnen van het ROC West Brabant.
Daartoe hebben wij de beschikking over een uitgebreide zorgstructuur ten behoeve van onze studenten.

Ondersteuningsprofiel

Lees hier het ondersteuningsprofiel van deze zorgstructuur, geheel afgestemd op het Markiezaat College.

Trajectbureau

Studentenbegeleiding en -ondersteuning zijn bij het Markiezaat College in handen van een zorgteam dat functioneert onder de naam Trajectbureau.
Lees hier de uitleg over het Trajectbureau.