Informatie HKS voor leerbedrijven

Het mbo verandert: wat merkt u als leerbedrijf ervan?
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur

Alle mbo opleidingen veranderen vanaf 1 augustus 2016. Scholen en bedrijven hebben samen een flexibelere diploma- en opleidingenstructuur ontwikkeld om:

 • sneller te kunnen inhaken en anticiperen op maatschappelijke veranderingen
 • de opleidingen beter te laten inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt 

In deze presentatie worden de veranderingen aan u uitgelegd.

Wat verandert er?

 • Elke student die op 1 augustus 2016 begint aan een opleiding moet worden ingeschreven op basis van de herziene kwalificatiedossiers.
 • Opleidings-/exameneisen zijn beknopter en algemener beschreven. Aantal mbo opleidingen neemt af.
 • Vakkkennis en vaardigheden krijgen prioriteit.
 • Sommighe opleidingen zijn verdwenen, hebben een andere naam of zijn een keuzedeel geworden.
 • Een kwalificatie bestaat in de nieuwe structuur uit drie elementen
  Het Basisdeel
  Algemene vaardigheden zoals taal en rekenen en basis beroepsinformatie.
  Het Profieldeel
  De specifieke onderdelen van de kwalificatie met beroepsgerichte taken.
  De keuzedelen
  Flexibele onderdelen binnen de opleiding voor verbreding of verdieping van de kwalificatie.

De keuzedelen
Dit zijn flexibele onderdelen binnen de opleiding voor verbreding, verdieping of doorstroom naar een vervolgopleiding. De school moet deze delen aanbieden en kan ze samen met het bedrijfsleven ontwikkelen.
Samenwerken aan keuzedelen
Voor een optimaal rendement mag een onderwijsinstelling de keuzedelen geheel in overeenstemming met het leerbedrijf aanbieden, dus:

 • samen met het leerbedrijf bestaande keuzedelen kiezen die aansluiten op het beroep
 • samen met het leerbedrijf nieuwe keuzedelen op maat maken en aanbieden

Wat blijft hetzelfde?

 • Het bpv protocol blijft van toepassing.

Nieuwe kansen voor de leerbedrijven
Uw leerbedrijf kan direct invloed uitoefenen op het mbo aanbod in de regio. bijvoorbeeld door samen met de school een keuzedeel te ontwikkelen. Hiermee spelen onderwijs en bedrijfsleven snel in op actuele behoeftes van de arbeidsmarkt en zorgen samen voor beter geschoolde vakmensen in de toekomst.