Examens en Diplomering

Voor examinering en diplomering heeft het Markiezaat College een Examencommissie en een Examenbureau.

De Examencommissie is een onafhankelijke commissie en als enige bevoegd een diploma af te geven na het afleggen van je examen. De Examencommissie beoordeelt jouw examendossier.
Het Examenbureau bewaart de examendossiers. 

Wat moet er in je examendossier zitten

  • Alle eindbeoordelingen van je kerntaken.
  • Alle eindbeoordelingen van je keuzedelen.
  • Een verklaring dat je BPV voldoende is.
  • Een verklaring dat je aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap hebt voldaan.
  • Alle eindbeoordelingen van Nederlands, rekenen en soms ook Engels.
  • Resultaten van wettelijke beroepsvereisten en branchevereisten als die in je kwalificatiedossier staan.
  • Als het dossier compleet is,  wordt tot slot gecontroleerd of je een geldige Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst hebt.

Als één van deze zaken niet in orde is, kan de Examencommissie je niet diplomeren. 

Examenbureau
Je hoeft dit dossier niet zelf bij te houden, dat doet de school voor je. Het Examenbureau bewaart je examendossier. Maar omdat het jouw dossier is, mag je het altijd in komen zien. Dat kan bij het Examenbureau (ruimte 013, Nobellaan 50). Het beste maak je eerst een afspraak via e-mail: MCExamenbureau@rocwb.nl 

Examencommissie
Je bent pas geslaagd voor je opleiding als de Examencommissie dat besloten heeft. De Examencommissie gaat ook over: extra herkansingen, vrijstellingsaanvragen, klachten over examens en alles wat verder met je examen te maken heeft. 

Aanvragen extra herkansing
Bij elk examen heb je recht op twee kansen, namelijk de eerste afname en een herkansing. Als je de herkansing ook niet haalt, heb je een probleem! Je hebt dan niet automatisch recht op nóg een kans. Wil je toch nog een keer herkansen, dan moet je een brief of e-mail schrijven aan de Examencommissie. Je vraagt of je het examen een keer extra over mag doen. Schrijf ook op waarom het de eerste keren mis ging en welke inspanningen je doet om het examen nu wél te halen! Stuur je bericht aan MCExamenbureau@rocwb.nl of breng je brief naar het Examenbureau (ruimte 013, Nobellaan 50).

Vrijstelling
Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Neem dan contact op met jouw studieloopbaanbegeleider (SLB-er) en/of Team Taal en rekenen (TRC-team). Zij kunnen jou informeren hoe je jouw aanvraag kan indienen bij de Examencommissie.  

Examenreglement
Het centraal examenreglement van het ROC West-Brabant vind je hier.

Vragen?
Vragen over diplomering en examens kun je stellen per email aan: MCExamenbureau@rocwb.nl