Technicus mechanica

Opleidingsinformatie

Als Technicus Mechanica ben je breed inzetbaar in diverse technische functies in het vliegtuigonderhoud. Je zorgt ervoor dat de vliegtuigen in topconditie blijven, niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook omdat een vliegtuig grote afstanden aflegt en te maken heeft met extreme en turbulente weersomstandigheden, zoals thermiekbellen en extreem lage temperaturen. In de mechanische richting word je een technicus op het gebied van onderhoud van bijvoorbeeld motoren en mechanische, hydraulische en pneumatische systemen van vliegtuigen.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Vliegtuigtechniek
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Vliegtuigtechniek, Vliegtuigonderhoudstechniek
Locatie: Hoogerheide

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als Technicus Mechanica voer je bij een onderhoudsbedrijf of luchtvaartmaatschappij het mechanisch en (basis) elektrisch onderhoud uit aan vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Je werkt in een onderhoudsomgeving voor vliegtuigen of in een werkplaats voor vliegtuigonderdelen.

Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden aan het vliegtuig of vliegtuigonderdelen die binnen je vakgebied vallen en die aan je zijn toegewezen. Een deel van je werk bestaat uit het uitvoeren van en toezicht houden op aanpassingen in elektronische systemen. Je bent in staat om op een collegiale manier collega-monteurs aan te sturen in teamverband en je kunt het werk van je directe collega's controleren. Je hebt geen probleem met de administratieve taken die verbonden zijn aan je werk. Je bent stressbestendig, want ook onder tijdsdruk moet je goed beslissingen kunnen nemen. Bovendien ben je flexibel en in staat om in complexe situaties goed het overzicht te bewaren.

Wanneer je naast je niveau 4 diploma technicus mechanica ook het (hogere) onderwijsniveau behaalt dat door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart wordt voorgeschreven, kun je een categorie B1-licentie Part-66 krijgen. Part-66 is een deel van de strenge Europese wetgeving. Deze stelt eisen aan het personeel dat vliegtuigen of onderdelen daarvan na onderhoud mag vrijgeven. Als Part-66 Cat.B1-technicus mag je zelfstandig werkzaamheden aan constructie, motoren en mechanische en elektrische systemen uitvoeren en (na het onderhoud) deze systemen vrijgeven, of het vliegtuig waar deze systemen zijn ingebouwd, na de werkzaamheden
gereed verklaren voor vertrek.  Je kunt je verder ontwikkelen tot technisch specialist, EASA Cat.C en leidinggevende.

Wil je zien hoe iemand allerlei technische beroepen uitoefent? Bekijk de filmpjes op www.techniekinbeeld.nl

Als aankomend medewerker vliegtuigonderhoud word je in diverse basisvaardigheden getraind om allerlei werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In de luchtvaartwereld heet dat 'multiskillen'. Praktisch gezien betekent het dat je bijvoorbeeld het ene moment het tapijt staat te snijden, het volgende moment elektrische ‘draadbundels' vervangt en daarna weer staat te smeren met een vetspuit. Je werkt bij een onderhoudsbedrijf of luchtvaartmaatschappij. Daar voer je onderhoud uit aan vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Vaak doe je dat samen met anderen. Je moet dus goed kunnen samenwerken.
Soms is het preventief onderhoud om storingen te voorkomen. Hierbij is het vooral belangrijk dat het vliegtuig of het onderdeel langdurig blijft werken. Een andere keer gaat het om correctief onderhoud. Dan voer je reparaties uit. Daarbij kan het gaan om slijtage of corrosie (aantasting van metaal) en om schade. Je werkt volgens de specifieke - voor dat vliegtuig of onderdeel – geldende voorschriften. Je moet dus precies weten welke voorschriften door de fabrikant van een vliegtuig zijn opgesteld en deze goed kunnen volgen. Systematisch en geconcentreerd werken is daarbij belangrijk.
De voorschriften zijn over het algemeen in het Engels verwoord. Die taal moet je dus beheersen.

 Theorie en praktijk

 De opleiding Vliegtuigtechniek bestaat uit theorielessen en praktijklessen. Het leren gaat collectief en centraal gestuurd. De theorielessen gaan over luchtvaarttechnische onderwerpen. In de mbo-opleiding zitten daarnaast uiteraard ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. De praktijklessen zijn onder leiding van een instructeur. Er zijn praktijklokalen (hangaar) voor montage, elektro- en avionica- handelingen. Je werkt met opdrachten alleen of in groepsverband. Na afloop worden de opdrachten met je doorgesproken. In de praktijklessen wordt gelet op:

 ◦- Correct gebruik van de juiste gereedschappen
 ◦- Samenwerking met andere studenten als het een groepsopdracht betreft
 ◦- Gebruik van documentatie
 ◦- Systematische aanpak en vindingrijkheid
 ◦- Volledigheid
 ◦- Handelen conform de regels
 ◦- Veiligheid, orde en netheid
 ◦- Tijdens de mbo-opleidingen lopen studenten ook altijd een bepaalde periode stage. Bij de AM&TS is dit één heel jaar aan het einde van je opleiding. Je hebt dan namelijk het praktijk en theoriegedeelte van je opleiding volledig en voldoende afgerond.

 Europese certificering

De veiligheid van de Europese luchtvaart is geregeld in de Europese Luchtvaart wetgeving. Deze Europese Luchtvaart wetgeving wordt uitgegeven, beheerd en gecontroleerd door de European Aviation Safety Agency (EASA), onderdeel van de Europese Commissie, en is verdeeld in een aantal hoofdstukken, Parts. De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is een uitvoerend onderdeel van de EASA en verzorgt de controlerende functie. Ook het opleiden van "vliegtuigonderhoudtechnici met aftekenbevoegdheid" valt onder deze wetgeving. De eisen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen is beschreven in Part (hoofdstuk) 147, de inhoud van de opleiding (eindtermen en vaardigheden) staan beschreven in de Part 66. Dit is binnen heel Europa gelijk.

 Aftekenbevoegdheid

 Een belangrijk certificaat voor mensen werkzaam in de luchtvaarttechniek is een AML (Aircraft Maintenance License). Om dit te behalen moeten de theoretische modules doorlopen worden en afgesloten met een examen gewaardeerd met minstens een 75%. Daarnaast is na het behalen van een Part 147 certificaat twee jaar werkervaring vereist. Met een AML kan vervolgens doorgestudeerd worden voor 'gemachtigde'. Een gemachtigd persoon kan zelf gepleegd onderhoud of onderhoud gedaan door anderen, aftekenen en is daar verantwoordelijk voor.

 Certificering AM&TS

 De AM&TS is erkend de modules van de basistraining te geven die bij afsluiting met 75% juiste antwoorden, resulteren in een Aircraft Maintenance License (AML), mits de bijbehorende twee jaren werkervaring na afloop van de opleiding in een erkend vliegtuigonderhoudsbedrijf ook goed doorlopen worden. Deze AML wordt uitgereikt door de ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport. De erkenning die de AM&TS daarvoor ontvangen heeft, betreft Part-66 voor de inhoud van de theoretische opleiding en Part-147 voor de combinatie van de theoretische en praktische component van de opleiding.

Naast het MBO-diploma kun je je dus ook op een hoog, Europees niveau kwalificeren waarmee je in de branche goed terecht kunt!

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na deze opleiding kun je verder studeren aan het HBO.

Indien je toekomstige werkgever het goedkeurt, kun je je verder scholen door het volgen van zogenaamde typetrainingen waarbij de inhoud gericht is op een specifiek vliegtuigtype. (Airbus A-380, Boeing 737, Fokker 110, etc)

Startmaand

Start van elk nieuw schooljaar.

Lesmethode

Wat leer je?

Je lesstof is modulair opgebouwd. Voor iedere module – totaal voor deze opleiding 13 - doe je apart examen. 

 • Module 1: Mathematics (Wiskunde)
 • Module 2: Physics (Natuurkunde)
 • Module 3: Electrical Fundamentals (Elektriciteitsleer)
 • Module 4: Electronic Fundamentals (Elektronica)
 • Module 5: Digital Techniques Electronic Instrument Systems (Digitale Techniek)
 • Module 6: Materials & Hardware (Materiaalleer en gereedschappen)
 • Module 7: Maintenance Practices (Onderhoudshandelingen)
 • Module 8: Basic Aerodynamics (Aerodynamica)
 • Module 9: Human factors
 • Module 10: Aviation Legislation (Luchtvaart wetgeving)
 • Module 11: Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures & Systems
 • Module 15: Gas Turbine Engine
 • Module 17: Propeller 

Naast deze technische vakken krijg je Nederlands, Engels, rekenen en Leer- en Loopbaanbegeleiding.

Stage

Je loopt stage bij een SBB / Part-145 erkend luchtvaartonderhoudsbedrijf of bij een luchtvaartonderdeel van Defensie. Als je stage wilt lopen in het buitenland, mag dat ook. Wij helpen je daar graag bij.

Studievoortgang

-

Certificaten

Naast je MBO diploma Technicus Mechanica niveau 4 kun je als je al de technische modules – dus de complete cursus - op voldoende niveau afsluit ( 75 % of hoger) het Europees Part-147 certificaat B1.1 behalen. Als je dit niet haalt voor de gehele cursus dan krijg je voor elke module die je op voldoende niveau afsluit ( 75 % of hoger) een Europees Part-66 certificaat B1.1.

Werkgebied

Je toekomstige beroep. Je kunt werkzaam zijn in de vliegtuigonderhoudssector bij b.v. KLM, Martinair, Fokker Services, Koninklijke luchtmacht of het Defensie Helikopter Commando (DHC) in Nederland of in een van de vele andere vliegtuigonderhoudsbedrijven. Niet alleen in Nederland maar ook in een van de andere 33 Europese (EASA) landen waar jou Part 66 / 147 bevoegdheid geldig is.

Uiteraard kun je ook werkzaam zijn in de vliegtuignieuwbouw bij b.v. Stork Aerostructures, Airbus Industrie, Britisch Aerospace.

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 1130,-
Leerjaar 2: ca. € 880,-
Leerjaar 3: ca. € 260,-
Leerjaar 4: ca. € 0,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 25,-
Leerjaar 2: ca.€ 25,-
Leerjaar 3: ca.€ 25,-
Leerjaar 4: ca.€ 25,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer C. van Terheijden
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

 • Kerntaak-1: Voert inspecties uit  in/aan vliegtuigen, mechanische  en elektrische vliegtuigsystemen en /of componenten en voert reparaties uit.

 • Kerntaak-2: Analyseert en verhelpt complexe storingen in/aan vliegtuigen en aan mechanische en elektrische vliegtuigsystemen en /of componenten.

 • Kerntaak-3: Geeft leiding
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Technicus mechanica

Crebo: 25324
Technicus mechanica De technicus mechanica vervult zowel een controlerende als uitvoerende rol en zijn werk vindt plaats in wisselende werktijden, ook 's avonds en 's nachts, zowel

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht