Middenkaderfunctionaris Bouw

Opleidingsinformatie

De werkzaamheden van de Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud zijn grofweg op te splitsen in drie fasen:
· Het maken van een voorstel voor de opdrachtgever;
· Het voorbereiden van het werk;
· Het realiseren van het project.
Afhankelijk van de gekozen uitstroom is de Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud in meer of mindere mate bij deze werkzaamheden betrokken.

Je bent werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de gebouwde omgeving en infrastructuur vormgeven, realiseren , beheren en onderhouden.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Bouwtechniek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je krijgt o.a. onderwijs in:
•leren, loopbaan, burgerschapskunde
•algemeen vormende en exacte vakken
•bouwfysica
•bedrijfskunde
•constructies
•cad-tekenen
•presentatietechnieken enz.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na deze opleiding kun je verder studeren voor:
•HBO-opleiding bouwkunde
•HBO-opleiding leraar bouwkunde
•HBO-Bouwtalent
•vakdiploma aannemer
•opleiding restauratiemedewerker
•bouwtechnische bedrijfskunde

Je kunt ook naar:
•  de Academie voor beeldende kunsten
•  kader- en ondernemersopleidingen bouwbedrijf (KOB)
•  de Nederlandse houtacademie
•  het Bouwtechnisch studiecentrum

Startmaand

1 september 2018 of flexibele instroom in overleg met de afdeling Bouw & Hout.

Lesmethode

Digitaal.

Stage

Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je vijf dagen naar school, waar je theorie en praktijk krijgt. Daarnaast krijg je beroepspraktijkvorming (BPV). Die vindt plaats via projecten op school en via stages in alle leerjaren. Zo maak je kennis met je toekomstige beroep.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Je toekomstige job
De middenkaderfunctionaris is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de gebouwde omgeving en infrastructuur vormgeven, realiseren , beheren en onderhouden. Hij of zij is betrokken bij het ontwerp, de realisatie en de instandhouding van projecten. Afhankelijk van de organisastie is hij of zij breder betrokken bij meerdere aspecten of heeft een meer specialistische taak die bij de projectfase hoort. Je toekomstige werkzaamheden bestaan o.a. uit: maken en controleren van tekeningen, planningen, offertes/begrotingen en bestekken. Je inspecteert en beheert projecten en je voert een projectadministratie.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 193,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 45,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 125,-
Leerjaar 2: ca. € 25,-
Leerjaar 3: ca. € 25,-
Leerjaar 4: ca. € 25,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. F. van Beeck
E-mail: f.vanbeeck@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Middenkaderfunctionaris Bouw

Crebo: 25104
Middenkaderfunctionaris Bouw De middenkaderfunctionaris bouw is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de B&U-omgeving vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, hetz

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht