Logistiek teamleider

Opleidingsinformatie

De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers in verschillende soorten bedrijven. Jij als logistiek teamleider coördineert werkzaamheden en draagt bij aan de verbetering van het logistieke proces. Tevens stuur jij een team aan vanuit jouw eigen expertise en ben je verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen van de afdeling. Bij het maken van voorstellen om het werkproces te verbeteren, werk jij alleen en ben jij zelf verantwoordelijk voor een goede oplevering. Verder zorg jij voor goede werkomstandigheden en heb jij op de werkvloer een voorbeeldfunctie.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein: Logistiek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Transport & Logistiek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit de volgende 3 kerntaken en 2 profieldelen:

 • Goederen/producten ontvangen en opslaan
  • Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
  • Ontvangt en controleert goederen/producten
  • Slaat goederen/producten op
  • Voert goederen/producten in het systeem in

 • Orders verzamelen
  • Bereidt het verzamelen van orders voor
  • Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
  • Rondt het verzamelen van orders af
  •  Verzamelt orders

 • Goederen/producten verzenden
  • Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
  • Controleert te verzenden goederen /producten
  • Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af
  •  Maakt goederen/producten verzendklaar

 • Coördineert logistieke werkzaamheden
  • Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer
  • Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt werk
  • Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team
  • Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel) van het magazijn
  • Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer

 • Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
  •  Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen
  • Organiseert werkoverleg met het team
  •  Voert overleg met collega-teamleiders

Daarnaast krijg je de volgende vakken aangeboden:

 • Nederlands, niveau 2F
 • Rekenen, niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap
 • 3 keuzedelen

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na deze opleiding kun je verder leren voor:
• Logistiek supervisor niveau 4

Startmaand

September

Lesmethode

De lesmethode is volgens het competentiegerichte onderwijs. Dat betekent dat we de theorie behandelen, maar dat er daarnaast opdrachten, toetsen en verslagen worden gemaakt.

Stage

 • Voor het volgen van een BBL opleiding (4 dagen werken, 1 dag naar school) is het noodzakelijk dat je bij een bedrijf in dienst bent. Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn, of bereid zijn erkend leerbedrijf te worden, voor de opleiding die je gaat volgen. Het dienstverband tussen bedrijf en jou wordt gewoonlijk vastgelegd in een arbeidscontract. Indien het dienstverband gedurende de opleiding wordt beëindigd, is er een maximale periode van 2 maanden om bij een nieuw leerbedrijf in dienst te treden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf binnen de daarvoor gestelde tijd.

 • Om je voortgang tijdens je werkdagen aan te tonen ga je aan de slag met het vullen van een digitaal portfolio middels bewijskaarten. Met deze bewijskaarten toon je aan bepaalde werkprocessen te beheersen op B (beginner), G (gevorderd) of BB-niveau (beginnend beroepsbeoefenaar). Deze bewijskaarten worden goedgekeurd door je praktijkopleider (van het bedrijf) en je studieloopbaanbegeleider (van school).
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) houdt in: werken en leren tegelijk. Je gaat één dag in de week naar school en werkt vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Een deel van de leerstof voer je op het werk uit door middel van praktijkopdrachten. Daarbij word je begeleid door een praktijkopleider.

Studievoortgang

Je voortgang op het examendossier van jouw opleiding wordt in kaart gebracht middels onze studievoortgangsmeter.

Certificaten

Er zijn geen deelcertificaten te behalen.

Werkgebied

De logistiek beroepsbeoefenaar heeft operationele taken uitgevoerd binnen het logistieke proces (in-, op- en uitslag van goederen/producten). Het logistieke proces verloopt efficiënt (snel, foutloos en veilig).

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 180,- 
Leerjaar 2: n.v.t. 

Niet opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: n.v.t.
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer C. Groen
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers in het klein- of grootbedrijf, soms in de rol van meewerkend voorman. Jij als logistiek teamleider begrijpt het logistieke proces goed en weet hoe de (afdelings)doelstellingen worden behaald. Vanuit deze expertise stuur jij een team logistiek medewerkers/parts-/baliemedewerkers aan en jij werkt desgewenst mee bij de uitvoering van de logistieke taken. Naast de focus op het behalen van de doelstellingen heb je aandacht voor sfeer en teamdynamiek. Jij weet hoe je anderen kan motiveren en laten groeien op het vakgebied. De logistiek teamleider is verantwoordelijk voor het realiseren van de afdelingsdoelstellingen, vaak specifiek gemaakt voor het team dat jij aanstuurt. Je schept de noodzakelijke voorwaarden zodat de medewerkers hun taken kunnen uitvoeren. Op de werkvloer heb je een voorbeeldfunctie: je dient zowel sociaal als communicatief vaardig te zijn, houd je aan afspraken en ben duidelijk naar de mensen in jouw team.

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Logistiek teamleider

Crebo: 25372
Logistiek teamleider De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers in het klein- of grootbedrijf, soms in de rol van meewerkend voorman. Hij begrijpt het logistie

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht