Logistiek medewerker

Opleidingsinformatie

De werkzaamheden van een logistiek medewerker hebben betrekking op de ontvangst, de opslag, het verzamelen en het verzendklaar maken van goederen. Je zorgt als logistiek medewerker dat de juiste spullen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Je voert de werkzaamheden uit in een opslagruimte van een grootbedrijf of midden- en kleinbedrijf. En maakt gebruik van diverse interne transportmiddelen, zoals een heftruck. Jij controleert tijdens de werkzaamheden de goederen op kwaliteit en kwantiteit en meldt afwijkingen tijdig. Als logistiek medewerker werk jij volgens de richtlijnen van het bedrijf, werkt in een team om samen de doelstellingen te behalen en bent flexibel in het tijdstip waarin jij jouw diensten draait.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein: Logistiek
Opleidingsduur: 1 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 1 jaar
Afdeling: Transport & Logistiek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit de volgende 3 kerntaken en werkprocessen:

 1. Goederen/producten ontvangen en opslaan
  • Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
  •  Ontvangt en controleert goederen/producten
  • Slaat goederen/producten op
  • Voert goederen/producten in het systeem in

 2. Orders verzamelen
  • Bereidt het verzamelen van orders voor
  • Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
  •  Rondt het verzamelen van orders af
  •  Verzamelt orders

 3. Goederen/producten verzenden
  • Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
  •  Controleert te verzenden goederen /producten
  •  Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af
  •  Maakt goederen/producten verzendklaar

Daarnaast krijg je de volgende vakken aangeboden:
• Nederlands, niveau 2 F
• Rekenen, niveau 2 F
• Loopbaan en Burgerschap
• 2 keuzedelen

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na deze opleiding kun je verder leren voor:
• Logistiek teamleider niveau 3

Startmaand

September 2018

Lesmethode

De lesmethode is volgens het competentiegerichte onderwijs. Dat betekent dat we de theorie behandelen, maar dat er daarnaast opdrachten, toetsen en verslagen worden gemaakt.

 

Stage

 • Voor het volgen van een BBL opleiding (4 dagen werken, 1 dag naar school) is het noodzakelijk dat je bij een bedrijf in dienst bent. Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn, of bereid zijn erkend leerbedrijf te worden, voor de opleiding die je gaat volgen. Het dienstverband tussen bedrijf en jou wordt gewoonlijk vastgelegd in een arbeidscontract. Indien het dienstverband gedurende de opleiding wordt beëindigd, is er een maximale periode van 2 maanden om bij een nieuw leerbedrijf in dienst te treden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf binnen de daarvoor gestelde tijd.

 • Om je voortgang tijdens je werkdagen aan te tonen ga je aan de slag met het vullen van een digitaal portfolio middels bewijskaarten. Met deze bewijskaarten toon je aan bepaalde werkprocessen te beheersen op B (beginner), G (gevorderd) of BB-niveau (beginnend beroepsbeoefenaar). Deze bewijskaarten worden goedgekeurd door je praktijkopleider (van het bedrijf) en je studieloopbaanbegeleider (van school).

Studievoortgang

Je voortgang op het examendossier van jouw opleiding wordt in kaart gebracht middels onze studievoortgangsmeter.

Certificaten

Er zijn geen deelcertificaten te behalen.

Werkgebied

De logistiek beroepsbeoefenaar heeft operationele taken uitgevoerd binnen het logistieke proces (in-, op- en uitslag van goederen/producten). Het logistieke proces verloopt efficiënt (snel, foutloos en veilig).

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 180,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.
Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer C. Groen
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

In het kleinbedrijf heeft een logistiek medewerker een breed takenpakket, terwijl het takenpakket in het midden- en grootbedrijf meer specialistisch is. Dit betekent dat een beperkt deel van de logistieke taken wordt uitgevoerd door jou. Je voert echter al jouw taken uit in het magazijn en houdt je alleen met het logistieke proces bezig. De logistiek medewerker is een teamspeler en gericht op de teamdoelstellingen. Je volgt hierin de aanwijzingen van jouw leidinggevende en werkt samen met collega's. Je dient zowel gestructureerd als precies te werken en voert de opdrachten conform afspraak uit. Tevens heb je focus op de goederenstroom en laat jij je niet door andere zaken afleiden.
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Logistiek medewerker

Crebo: 25371
Logistiek medewerker In het kleinbedrijf heeft een logistiek medewerker een breed takenpakket, terwijl het takenpakket in het midden- en grootbedrijf meer specialistisch is. Dit bet

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht