Chauffeur wegvervoer

Opleidingsinformatie

Het vervoeren van de lading volgens planning en op een correcte manier is je hoofdtaak. Je werkt in Nederland en/of buitenland. Je rijdt met een open of gesloten wagen, een tankwagen of een wagen met een container.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein: Weg- en railtransport
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Transport & Logistiek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit de volgende 3 kerntaken en daarbij behorende werkprocessen:

 1. Laden en lossen van goederen
  • Beoordeelt de staat van en de hoeveelheid lading
  • Handelt bij incidenten
  • Laadt en lost de lading
  • Verdeelt de lading en zet de lading vast

 2. Vervoeren van goederen
  • Handelt bij ongevallen onderweg
  • Koppelt samenstellen van voertuigen aan en af
  • Manoeuvreert de vrachtauto
  • Neemt professioneel deel aan het verkeer

 3. Voorbereiden en afhandelen van een rit
  • Draagt zorg voor documenten
  • Maakt een routeplan
  • Voert dagelijkse controle uit en voert eventuele reparaties uit
Daarnaast krijg je de volgende vakken aangeboden:
 • Nederlands, niveau 2 F
 • Rekenen, niveau 2 F
 •  Loopbaan en Burgerschap
 • Engels: beroepsspecifiek
 • Frans: beroepsspecifiek
 • 2 keuzedelen

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.
 • Je doorloopt een fysieke geschiktheid procedure (medische test).
 • Je hebt een gezondheidsverklaring nodig. Aanvragen kan via het CBR.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Wanneer je bent gediplomeerd voor deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 3 opleiding.

Startmaand

September 2018

Lesmethode

De lesmethode is volgens het competentiegerichte onderwijs. Dat betekent dat we de theorie behandelen, maar dat er daarnaast opdrachten, toetsen en verslagen worden gemaakt.

 

Stage

 • Voor het volgen van een BBL opleiding (4 dagen werken, 1 dag naar school) is het noodzakelijk dat je bij een bedrijf in dienst bent. Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn, of bereid zijn erkend leerbedrijf te worden, voor de opleiding die je gaat volgen. Het dienstverband tussen bedrijf en jou wordt gewoonlijk vastgelegd in een arbeidscontract. Indien het dienstverband gedurende de opleiding wordt beëindigd, is er een maximale periode van 2 maanden om bij een nieuw leerbedrijf in dienst te treden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf binnen de daarvoor gestelde tijd.

 • Om je voortgang tijdens je werkdagen aan te tonen ga je aan de slag met het vullen van een digitaal portfolio middels bewijskaarten. Met deze bewijskaarten toon je aan bepaalde werkprocessen te beheersen op B (beginner), G (gevorderd) of BB-niveau (beginnend beroepsbeoefenaar). Deze bewijskaarten worden goedgekeurd door je praktijkopleider (van het bedrijf) en je studieloopbaanbegeleider (van school).

Studievoortgang

Je voortgang op het examendossier van jouw opleiding wordt in kaart gebracht middels onze studievoortgangsmeter.

Certificaten

Rijbewijs CE inclusief code 95

Werkgebied

Als chauffeur wegvervoer ben je werkzaam bij een transportonderneming, een eigen vervoerder of een ander bedrijf met een transportafdeling. Je werkplek is de vrachtauto in alle mogelijke varianten en uitvoeringen (samenstellen van voertuigen waaronder aanhangwagens en opleggers, ladingdragers zoals afzetbakken en containers). Je werkt vaak buiten kantooruren en hebt meestal een onregelmatig werkpatroon. Je vervoert met de vrachtauto alle voorkomende lading tussen meerdere, mogelijk wisselende, laad- en losplaatsen in Nederland en/of Europa. 

 

Bijzonderheden

Europese regelgeving eist, naast een geldig rijbewijs van de overeenkomstige categorie, een bewijs van vakbekwaamheid (code 95) voor het besturen van een vrachtauto. De chauffeur wegvervoer mag hiermee in heel Europa met de meeste soorten vrachtauto’s lading vervoeren. Het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95) moet worden behouden door elke vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. Voor bepaalde soorten lading en bepaalde typen vrachtauto’s zijn er echter aanvullende regels gesteld. Het diploma chauffeur wegvervoer dekt deze aanvullende eisen niet.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 175,- 
Leerjaar 2: ca. € 15,- 

Niet opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: n.v.t.
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer C. Groen
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

De chauffeur wegvervoer handelt zorgvuldig en accuraat. Jij hebt een servicegerichte houding richting de klant en houdt daarbij ook rekening met het bedrijfsbelang. De werkomstandigheden van een chauffeur wegvervoer vergen een flexibele werkhouding en een alert zijn op zijn eigen fysieke gesteldheid. Jij bent initiatiefrijk en kan improviseren en weet wanneer jij je leidinggevende moet inschakelen. Je dient voldoende communicatief vaardig te zijn; zowel mondeling als schriftelijk. Jij vertegenwoordigt het bedrijf bij de klanten en op de weg. Met jouw gedrag en uiterlijk ben jij het visitekaartje van het bedrijf.
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Chauffeur wegvervoer

Crebo: 25549
Chauffeur wegvervoer Als chauffeur wegvervoer vervoer je lading van de ene plek naar de andere. Binnen of buiten Nederland. Als je je laad- en losgegevens gekregen hebt, bepaal je welke route het handigst is. Daarbij houd je natuurlijk rekening met de rij- en rusttijden: in een wet is vastgelegd hoe lang je achter elkaar mag rijden. De lading die je vervoert, bepaalt met wat voor vrachtwagen je rijdt. Bijvoorbeeld een bakwagen met of zonder aanhanger, een veewagen, een koelwagen of een tankwagen.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht