Operator C

Opleidingsinformatie

Een hoofdoperator bedient meer complexe productieprocessen.
De werkzaamheden omvatten o.a.:
 Voorbereiden van het productieproces
 Bedienen van de apparatuur
 Bewaken en bijsturen van het procesverloop
 Eerstelijns onderhoudswerkzaamheden
 Kwaliteitscontrole
 Meedenken aan verbeteringen van het proces
 De operator coördineert taken op het gebied van productie, planning, kwaliteit en onderhoud.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Procestechniek
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Procestechniek BOL
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je krijgt zowel algemeen vormende als beroepstechnische vakken. Alles is echter gericht op het beroep procesoperator.
• Bij de algemeen vormende vakken wordt veel aandacht besteed aan communiceren, rapporteren en arbeidsomstandigheden.
• In de beroepstechnische vakken komen de volgende onderwerpen aan de orde: procestechnische apparaten, meet- en regelapparatuur, kwaliteit, veiligheid, logistiek, communicatie en milieu.
• Je krijgt ondersteunende vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en diverse practica.
• Bij de theorielessen wordt veel gebruik gemaakt van interactieve leermiddelen.
• Bij alle theorievakken en practica staat het samenwerken met je collega-studenten centraal.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na afronding van je opleiding op niveau 4 kun je natuurlijk gaan werken. Je kunt er ook voor kiezen om een HBO opleiding te gaan volgen. In principe ben je toelaatbaar op alle HBO opleidingen, maar het meest voor de hand liggend is een opleiding chemische technologie. Je kunt deze opleiding overigens ook combineren met je werk. Geld verdienen en jezelf verder ontwikkelen!

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Natuurlijk krijg je alle benodigde theoretische informatie aangeboden en ben je volop bezig met het koppelen van kennis en kunde in de diverse practica, maar…

Geen minuut teveel in de schoolbanken!

Al in het eerste jaar ga je 10 weken op BPV. In de rest van je opleiding heb je steeds afwisselend 10 weken school en 10 weken BPV. Dan leer je snel en effectief. Naast technische kennis en vaardigheden staan samenwerken, communiceren, zelfstandigheid en assertiviteit centraal in je studie.

Stage

De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk deel van je opleiding. Tijdens de BPV ben je in een procestechnisch bedrijf bezig met het aanleren en uitvoeren van allerlei operator werkzaamheden. Je krijgt van school opdrachten mee zodat je precies weet wat je moet doen. De BPV wordt nauwgezet gevolgd door begeleiders van school en je BPV bedrijf. Je krijgt steeds feedback op je handelen. Hierdoor kun je jezelf in no-time ontwikkelen tot het gewenste niveau. Meestal ligt er aan het einde van je opleiding een carrièrekans bij een van je BPV bedrijven.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Je kunt gaan werken in heel veel bedrijven in verschillende vormen van de Procesindustrie, zoals in de:
• Chemie, waaronder
o kunststoffen en plastics
o Kunstmest
• Olieraffinage en Petrochemie
• Farmaceutische industrie
• Verfindustrie
• Productie van Drinkwater
• Nutsbedrijven en afvalwerkingsindustrie
• Aardgaswinning
• Hoogovens
• Papier- en kartonnage-industrie
• Voedingsmiddelenindustrie
• Keramische industrie

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 955,-
Leerjaar 2: ca. € 160,-
Leerjaar 3: ca. € 240,-
Leerjaar 4: ca. € 160,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 224,-
Leerjaar 2: € ca. 34,-
Leerjaar 3: € ca. 34,-
Leerjaar 4: € ca. 34,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer R. Bakx
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Operator C

Crebo: 25303
Operator C 0

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht