Monteur mechatronica

Opleidingsinformatie

De monteur mechatronica voert onderhoud uit aan mechatronische producten. Voor hem is veiligheid van groot belang. Voordat hij aan de slag gaat met gereedschap ...

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Elektrotechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Mechatronica
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De monteur mechatronica voert onderhoud uit aan mechatronische producten. Voor hem is veiligheid van groot belang. Voordat hij aan de slag gaat met gereedschap of materiaal vergewist hij er zich van dat de omstandigheden voor hemzelf en voor zijn collega’s veilig zijn. Wanneer hij zijn werkzaamheden moet onderbreken, treft hij (veiligheids)maatregelen conform de bedrijfsvoorschriften en noteert hij de stand van zaken van de werkzaamheden. Bij afronding van zijn werkzaamheden zorgt hij ervoor dat gereedschappen en werkplek opgeruimd worden.

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen
1.1 Voorbereiden werkzaamheden
1.2 Vervaardigen van de montageondergrond van het apparaat
1.3 Vervaardigen van deelproducten
1.4 Onderdelen plaatsen met behulp van verbindingstechnieken

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na deze opleiding kun je bij ons verder leren voor Eerste Monteur Mechatronica.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betekent: werken en leren tegelijk. Je gaat één dag in de week naar school en werkt vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Een deel van de leerstof voer je op het werk uit door middel van praktijkopdrachten. Daarbij word je begeleid

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

De monteur mechatronica is hoofdzakelijk werkzaam bij de middelgrote en grotere metaalbedrijven die behoren tot de sector machine-industrie en apparatenbouw. Het gaat hierbij zowel om toeleverende bedrijven die halffabrikaten aanleveren als om bedrijven die het complete eindproduct, zoals het vervaardigen van mechatronische producten. De werkzaamheden van de monteur mechatronica behoren tot de voormontage, die meestal in een assemblagehal worden verricht. Kritische werkprocessen worden soms in speciale geconditioneerde ruimtes verricht. De monteur mechatronica werkt uitsluitend binnen het eigen bedrijf.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 932,50 
Leerjaar 2: ca. € 115,00 

Niet opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 25,-
Leerjaar 2: ca. € 25,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer R. Jansen
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Monteur mechatronica

Crebo: 25342
Monteur mechatronica De monteur mechatronica voert onderhoud uit aan mechatronische producten. Voor hem is veiligheid van groot belang. Voordat hij aan de slag gaat met gereedschap

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht