Procesoperator A

Opleidingsinformatie

Als A operator zorg je ervoor dat het (deel)productieproces waaraan jij werkt in een fabriek goed verloopt. Je moet je kunnen voorstellen wat er in de fabriek of de machine gebeurt. Daarom moet je als operator veel van het proces afweten.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Procestechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Procestechniek BOL
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Daarnaast speelt de combinatie van specificaties, werkvoorschriften en voorschriften voor kwaliteit, arbeidsomstanmdigheden en milieu een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Er worden hoge veiligheidseisen gesteld aan mens, machine en product.
Dan moet je bijvoorbeeld beschermende kleding dragen zoals speciale schoenen, een helm, veiligheidsbril of gasmasker.

Operators zijn vaak mensen die geinteresseerd zijn in techniek en in het tot stand komen van een product via een (geautomatiseerd) productieproces.
Als operator moet je zelfstandig kunnen werken en is het belangrijk dat je  - binnen de werkzaamheden -  een grote verantwoordelijkheid aan kunt.

Je krijgt zowel algemeen vormende als beroepstechnische vakken. Alles is echter gericht op het beroep procesoperator.

  • Bij de algemeen vormende vakken wordt veel aandacht besteed aan communiceren, rapporteren en arbeidsomstandigheden
  • In de beroepstechnische vakken komen de volgende onderwerpen aan de orde: procestechnische apparaten, meet- en regelapparatuur, kwaliteit, veiligheid, logistiek, communicatie en milieu
  • Je krijgt ondersteunende vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en diverse practica
  • Bij de theorielessen wordt veel gebruik gemaakt van interactieve leermiddelen als cd-roms. Bij alle theorievakken en practica staat het samenwerken met je collega-studenten centraal
>

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Procesoperator A zijn er 18 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Geen minuut teveel in de schoolbanken! Bij proces- en milieutechniek krijg je een competentiegerichte opleiding. Dit wil zeggen dat je de vaktheorie die je leert ook snel gaat toepassen in practica op school en in het bedrijfsleven (BPV). Al in het eerste jaar ga je 10 weken op BPV. In de rest van je opleiding heb je steeds afwisselend 10 weken school en 10 weken BPV. Dan leer je snel en effectief. Naast technische kennis en vaardigheden staan samenwerken, communiceren, zelfstandigheid en assertiviteit centraal in je studie.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Natuurlijk krijg je alle benodigde theoretische informatie aangeboden en ben je volop bezig met het koppelen van kennis en kunde in de diverse practica, maar…

Geen minuut teveel in de schoolbanken!

Al in het eerste jaar ga je 10 weken op BPV. In de rest van je opleiding heb je steeds afwisselend 10 weken school en 10 weken BPV. Dan leer je snel en effectief. Naast technische kennis en vaardigheden staan samenwerken, communiceren, zelfstandigheid en assertiviteit centraal in je studie.

Stage

De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk deel van je opleiding. Tijdens de BPV ben je in een procestechnisch bedrijf bezig met het aanleren en uitvoeren van allerlei operator werkzaamheden. Je krijgt van school opdrachten mee zodat je precies weet wat je moet doen. De BPV wordt nauwgezet gevolgd door begeleiders van school en je BPV bedrijf. Je krijgt steeds feedback op je handelen. Hierdoor kun je jezelf in no-time ontwikkelen tot het gewenste niveau. Meestal ligt er aan het einde van je opleiding een carrièrekans bij een van je BPV bedrijven.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

Voor deze opleiding geldt een maximale instroom per jaargan van 18 studenten.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 555,-
Leerjaar 2: ca. € 190,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 225,-
Leerjaar 2: € ca.35,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer R. Bakx
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

De belangrijkste taken en werkzaamheden van operators staan beschreven in het kwalificatieprofiel. Om deze taken en werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, moet de operator beschikken over een aantal eigenschappen welke we competenties noemen.

Tijdens je opleiding wordt volop aandacht gegeven aan het ontwikkelen van deze competenties. Dit gebeurt voornamelijk door je alle ins- en outs op het gebied van procestechniek aan te leren op het gebied van kennis en het kunnen toepassen van deze kennis, maar zeker ook het aanleren van de juiste houding op het gebied van studievaardigheid, veiligheid & milieu en natuurlijk hoe je een goede werknemer kunt zijn.

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Procesoperator A

Crebo: 25337
Procesoperator A Als A operator zorg je ervoor dat het (deel)productieproces waaraan jij werkt in een fabriek goed verloopt. Je moet je kunnen voorstellen wat er in de fabriek of machine gebeurt. Daarom moet je als operator veel van het proces afweten.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht