Mechanisch operator A

Opleidingsinformatie

Als Mechanisch Operator A zorg je ervoor dat het geautomatiseerde productieproces waaraan jij werkt goed verloopt. Hiervoor moet je de machines op de juiste manier bedienen en onderhouden. Om de juiste acties te kunnen nemen moet je veel van het productieproces weten.

 

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Procestechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Procestechniek BBL
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

In deze opleiding werk je aan het:

  • Voorbereiden van het productieproces
  • Bedienen van de apparatuur
  • Bewaken van het procesverloop
  • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
  • Onderhouden va de apparatuur
  • Op- en ombouwen van de apparatuur 
>

Je leert werken met bedrijfsdocumenten en voorschriften en je krijgt beroep ondersteunende theoretische kennis aangeboden, o.a.: wis- en natuurkunde, werktuigbouwkunde, procestechniek en procesbeheersing. Ook modules rondom veilig werken, kwaliteitsbeheersing en communicatie komen aan de orde. De opleiding wordt afgesloten met  het eindexamen: de Proeve van Bekwaamheid. 

De combinatie van specificaties, werkvoorschriften en voorschriften voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. Er worden hoge veiligheidseisen gesteld aan mens, machine en product.

Deze opleiding werkt volgens het beroepsgericht onderwijs. Daarbij werk je aan competenties die bestaan uit kennis, vaardigheden en beroepshouding.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Met een afgeronde (diploma) opleiding Mechanisch Operator A bent u toelaatbaar voor de opleiding Mechanisch Operator B.

Startmaand

In overleg met de school.

Lesmethode

Om de opleiding goed aan te laten sluiten op het bedrijfsleven met zijn wisselende diensten, bieden wij flexibele lestijden aan.

Klassikaal

In het klassikale systeem volg je 1 les-blok van 4 uur per week voor Procestechniek. En een les-blok Nederlands op basis van je intredetoets. . De inhoud van een les-blok ligt vast. Tijdens de les wordt de theorie behandeld, de praktijkopdrachten worden uitgelegd en er worden groepsopdrachten uitgevoerd. Gebaseerd op een vaste planning.

3e Leerweg ( Contractonderwijs )

Wij bieden naast het klassikaal studeren ook de 3e Leerweg aan. Tijdens deze 3e Leerweg kun je zelf het tempo bepalen. Je komt dan, in overleg met je mentor, naar school om de deelopdrachten en de theorieresultaten te bespreken, toetsen te maken en/of stof door te nemen. Daarnaast volg je 2-wekelijks de lessen Nederlands. Gebaseerd op dezelfde planning als de klassikale variant. Studie belasting uren.

De investering in de opleiding bedraagt gemiddeld 8-10 uur per week. Deze uren maak je op school, thuis en op het bedrijf.

Stage

-

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 615,50 
Leerjaar 2: ca. € 442,00 

Niet opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 420,-
Leerjaar 2: ca. € 0,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.
Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer J.Verharen
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

De vereiste competenties voor een operator zijn :
- samenwerken en overleggen
- formuleren en rapporteren
- vakdeskundigheid toepassen
- materialen en middelen inzetten
- kwaliteit leveren
- instructies en procedures opvolgen
- omgaan met veranderingen en aanpassen
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Mechanisch operator A

Crebo: 25335

Als A operator zorg je ervoor dat het (deel)productieproces waaraan jij werkt in een fabriek goed verloopt. Je moet je kunnen voorstellen wat er in de fabriek of machine gebeurt. Daarom moet je als operator veel van het proces afweten.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht