Ouderraad

GOED ONDERWIJS MAKEN WE SAMEN !

Het Markiezaat College is vóór medezeggenschap door ouders. We laten hun mening zwaar meewegen in wat we doen. Die medezeggenschap organiseren we door middel van een eigen ouderraad.
Waarom een ouderraad?
Door deelname aan de Ouderraad werkt u direct mee aan de kwaliteit van het onderwijs.
De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders van studenten op het Markiezaat College.
De ouderraad heeft officieel instemmings- of adviesrecht bij zaken zoals de onderwijskundige doelstelling van de school, het schoolplan, hoogte en bestemming van de vrijwillige bijdrage, het financieel beleid,  vakantieregeling, kwaliteitszorg en veiligheid.
Wanneer
De ouderraad heeft, samen met de studentenraad, 4 tot 5 keer per schooljaar overleg met de directie.
Interesse?
Studeert uw zoon of dochter bij het Markiezaat College en wilt u ook meewerken aan goed onderwijs? Meld u aan (of vraag eerst meer informatie) bij: Jessika Knoop, directiesecretariaat via email: j.knoop@rocwb.nl , want nieuwe leden voor de ouderraad zijn altijd nodig !

 Interview met Cees Jan Huisman, voorzitter ouderraad 

Wanneer besloot u zitting te nemen in de ouderraad?
Tijdens een informatieavond voor het 1e leerjaar, aan het begin van het schooljaar, is de ouderraad onder de aandacht gebracht en is mij gevraagd om lid te worden. Ik heb mij direct kandidaat gesteld.
Vanaf wanneer ben u lid en vanaf wanneer voorzitter?
Vanaf het 1e schooljaar van mijn zoon (2013/2014) maak ik deel uit van de ouderraad en ik ben nu 1 jaar voorzitter.
Waarom vind u het belangrijk dat er een ouderraad is?
Zelf heb ik een technische opleiding gevolgd en draag hierbij het technisch onderwijs nog steeds een warm hart toe. De techniek heeft veel mooie kansen en uitdagingen te bieden. Het Markiezaat College heeft een breed spectrum aan opleidingen waar ik mij als ouder bij betrokken voel. Deelname aan de ouderraad is een effectieve manier om, in nauw overleg met de school, invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijs waar je zoon of dochter dagelijks mee te maken heeft. En dat doen we bij het Markiezaat College met een prima team ouders !!